IEDEREEN IS TE TRAINEN!

Ouderparticipatie met volle kracht vooruit

Online Beweegcoach

Ouderparticipatie met volle kracht vooruit

De onlinebeweegcoach is een “online”trainings-en educatie platform.  Iedereen is te trainen. Training zorgt voor de toename van kennis, van plezier en vooral ook van vaardigheden.  Het vergaren en delen van kennis draagt bij aan een gezonde en plezierige lifestyle. De online beweegcoach stelt al zo’n  70 leskaarten online voor educatie doeleinden beschikbaar. Inmiddels hebben al meer dan 1000 personen gebruikt gemaakt van onze leskaarten.

Samenwerking met de school-besturen

Samenwerken met Schoolbesturen in Rotterdam en Den Haag is bepalend voor het succes van de online beweegcoach. In het basisonderwijs worden er succesvolle stappen gezet v.w.b. het opleiden van (overblijf)ouders.

Videocontent is key!

Video content is essentieel bij het online opleiden. Beelden zijn altijd krachtiger dan woorden. De gebruikers van het platform kunnen eenvoudig via de PC, de mobiel of tablet de inhoud van de leskaarten bekijken. Voor de deelnemers is dit een belangrijke aanvulling voor het vergroten van kennis in het lesgeven en begeleiden van kinderen.

Meer dan ouderparticipatie alleen

Ouderparticipatie speelt in het basisonderwijs een grote misschien zelfs essentiële rol. De online beweegcoach vergroot tegelijkertijd de individuele kennis van de deelnemers. Na het behalen van de diploma’s kunnen zij ook buiten de onderwijssector aan de slag met de verworven kennis.

De online beweeg coach was voor mij erg belangrijk. De ondersteuning die ik nu kan geven tijdens de TSO op de basischool van mijn dochter heeft een heel ander kwaliteitsniveau.

Asmira Bousrah

Ouder OBS de Gantel